• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9

Zastupujeme:

SCIEX Q-TOF

SCIEX Q-TOF/TripleTOF využívají technologii kvadrupól-Time-of-Flight (Q-TOF) umožňuje měření při vysokém rozlišení a přesné hmotě. Současně je možná selekce prekurzorového iontu v kvadrupolu a získání MS-MS spekter, čímž je získána vyšší selektivita a také konfirmace identity analytů porovnáním s MS-MS knihovnami. Systémy SCIEX TripleTOF umožňují unikátní měření pomocí SWATH v režimu MS/MS ALL

Produkty v kategorii:

Aktuality