• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9

Zastupujeme:

Kapalinová chromatografie

Chromatografie je souhrnné označení pro skupinu fyzikálně-chemických separačních metod. Molekuly analytu se u všech typů chromatografických separací rozdělují mezi stacionární a mobilní fázi. Dělení je založeno na rozdílné distribuci složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi.

Aktuality