• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9

Zastupujeme:

SCIEX LC-MS/MS systémy

Hmotnostní spektrometry SCIEX Triple QUAD, QTRAP, TripleTOF, Q-TOF a TOF/TOF

Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie. Hmotnostní spektrometrie pracuje s dělením podle poměru m/z, kde m je hmotnost a z je náboj fragmentu. Používá se pro určení hmotnosti částic, či stanovení elementárního složení vzorku nebo molekuly, a pro objasnění chemické struktury molekul, jako jsou peptidy a jiné chemické sloučeniny. Princip hmotnostní spektrometrie je založen na ionizujících chemických sloučeninách, výrobě nabité molekuly nebo fragmentu molekuly a měření jejich hmotnosti vzhledem k náboji.

 • SCIEX ZenoTOF

  Hmotnostní spektrometr Q-TOF konstrukce ZenoTOF - Vítejte v revoluci Zeno - revoluce je nyní Zeno past a EAD

  Zobrazit kategorii
 • SCIEX Echo MS

  SCIEX Echo MS má vysoký potenciál dramaticky změnit analýzy s vysokou propustností vzorků jednou pro vždy

  Zobrazit kategorii
 • SCIEX QTRAP

  QTRAP systémy SCIEX ve spojení s kapalinovou chromatografií (UHPLC-QTRAP) spojují výhody trojitých kvadrupolů a iontových pastí, kde kromě všch skenovacích režimů, které používají trojité...

  Zobrazit kategorii
 • SCIEX TripleQuad

  Trojité kvadrupoly SCIEX ve spojení s kapalinouvou chromatografií (UHPLC-TQ, UHPLC-QQQ) jsou navrženy pro jediný cíl a to spolehlivě kvantifikovat analyty v komplexních reálných vzorcích v co...

  Zobrazit kategorii
 • SCIEX Q-TOF

  SCIEX Q-TOF/TripleTOF využívají technologii kvadrupól-Time-of-Flight (Q-TOF) umožňuje měření při vysokém rozlišení a přesné hmotě. Současně je možná selekce prekurzorového iontu v kvadrupolu a...

  Zobrazit kategorii
 • SCIEX Ionizační zdroje

  Ionizační zdroje pro maximální výkon Efektivní ionizace analytů je kritickým krokem pro získávání vysoce kvalitních dat. Kvalitní iontový zdroj dodávající maximální množství iontů zvyšuje pokrytí...

  Zobrazit kategorii
 • SCIEX IVD MS

  Přinášet přesné a aktuální výsledky testů pacienta, pod rostoucím regulačním a finančním tlakem, je nesmírně důležité. Klinické diagnostické laboratoře očekávají maximální provozuschopnost a...

  Zobrazit kategorii

Aktuality

 • Seminář SCIEX 2023

  Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvali na seminář zaměřený na novinky a zkušenosti v hmotnostní spektrometrii SCIEX. Seminář se uskuteční dne 7. června 2023 od 9:00 hodin v...
 • Noona

  Noona® je řešení pro správu výsledků pacientů, jehož cílem je zapojit pacienty do jejich péče pomocí hlášení a monitorování symptomů v reálném čase, efektivních klinických pracovních toků na...