• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9

O společnosti

AMEDIS, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako společnost zaměřená na obchodní aktivity v oblasti laboratorní a zdravotnické techniky. Hlavní náplní naší činnosti je vybavení laboratoří chemickými a fyzikálními analyzátory a vybavení radioterapeutických pracovišť ozařovací technikou. Provádíme též instalace a servis námi dodaných zařízení včetně poskytování dalších služeb v obou oblastech.

Jedním z nástrojů zkvalitnění řízení naší společnosti bylo zavedení systému managementu kvality v oboru dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací v oboru dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 získala společnost AMEDIS, spol. s r.o. v roce 2006 a od té doby ho úspěšně obhajuje i při kontrolních auditech. Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2006 získala společnost AMEDIS, spol. s r.o. v roce 2012.

Amedis zavedl systém bezpečnosti informací v oboru dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006
Amedis zavedl systém managementu kvality v oboru dle normy ČSN EN ISO 9001:2009

AMEDIS, spol. s r.o. je také držitelem příslušných povolení SÚJB pro nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu dovoz, vývoz, distribuce, instalace a uvádění do provozu a opravy a dále povolení pro provádění služeb důležitých z hlediska radiační ochrany. V oblasti zdravotnické techniky pro radioterapii tedy naše společnost zajišťuje veškeré činnosti od dovozu zařízení až po provedení přejímací zkoušky.

AMEDIS, spol. s r.o. prokazuje, že je schopná důsledně zabezpečovat svůj předmět činnosti v souladu se všemi závaznými právními předpisy a vyhláškami včetně zvyšování spokojenosti zákazníků při efektivním využívání a zlepšování systému managementu jakosti.

Aktuality