• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9

Zastupujeme:

Pyrolýza

Pyrolýza je proces tepelného rozkladu organického materiálu při zvýšených teplotách v anaerobním prostředí. Zahrnuje štěpení velkých komplexních molekul na menší analyticky užitečné fragmenty pomocí tepelné energie.

Analogicky, hmotnostní spektrometr rozbije sloučeniny pomocí dopadu elektronů, sloučenina je fragmentována reprodukovatelným způsobem, ionty jsou separovány MS a výsledkem je spektrum jak kvalitativní, tak kvantitativní. Pyrolýza funguje téměř stejným způsobem.

Aplikováním tepla na vzorek, který je srovnatelný s energií specifických vazeb, se molekula fragmentuje reprodukovatelným způsobem. Fragmenty jsou pak odděleny analytickou kolonou za vzniku chromatogramu (pyrogramu), který obsahuje jak kvalitativní, tak kvantitativní informace. Počet píků, rozlišení kapilární GC a relativní intenzity píků umožňují diskriminaci mezi mnoha podobnými formulacemi, díky čemuž je pyrolýza výkonným nástrojem pro identifikaci neznámých vzorků.

CDS Analytical vyrobil první komerční analytický pyrolyzér (Model 100) na konci 60. let a hrdě vyrábí nejlepší pyrolyzery na světě více než 50 let. Naše výrobky se vyvinuly v 6 generacích a představují nejvyšší standard v oboru.

Pyrolyzery CDS lze použít na univerzitách, forenzních laboratořích, laboratořích, vládních zařízeních a další pro všechny vaše potřeby výzkumu polymerů. Jsou také kompatibilní se všemi hlavními značkami GC / MS včetně: Agilent, Bruker, Thermo, PerkinElmer, Shimadzu a hlavně SCION Instruments (ex Varian).

Produkty v kategorii:

Aktuality