• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9
MARS 6

MARS 6

Výrobce: CEM

Představuje historicky šestý firemní model mikrovlnného mineralizátoru vyznačující se zcela novým technologickým řešením. Kromě dedikované kyselinové digesce umožňuje pec i provádění extrakce pevných vzorků rozpouštědlem.

Srdcem systému je tzv. One Touch™ technologie, unikátní kombinace více než třicetiletých zkušeností firmy v oblasti MW techniky s nejpokročilejšími technologiemi sensorů, dotykové obrazovky a mimořádného, jednoduchého onboard softwaru. Jednoduchou volbou některé z více než 80 předinstalovaných One Touch metod se systém sám postará o zdárný průběh rozkladu – automaticky rozezná počet a typ nádobek a sám stanoví podmínky pro rychlý a kompletní rozklad. Řízení příkonu pomocí PowerMAX™ technologie zabezpečuje dynamické optimalizování příkonu tak, aby k úplné digesci došlo za nejkratší možnou dobu bez ohledu na počet nádobek a navážku vzorku, nicméně s ohledem na eliminaci spuštění exotermických reakcí. V oblasti řízení teploty (hlavní parametr rozkladu) se pec vyznačuje patentovanou technologií DuoTemp™ zabezpečující teplotní řízení automatickým určením tzv. řídící nádobky v průběhu rozkladu na základě vysoce rychlého a přesného teplotního monitorování všech nádobek v karuselu, kdy pozici řídící nádobky přebírá aktuálně vždy ta s největším nárůstem teploty za poslední měřený cyklus. Tento způsob řízení je i tolerantní k méně homogenním vzorkům, respektive ke vzorkům s odlišnou navážkou a představuje tak nejvyšší standard v teplotním řízení. MARS 6 má velkou, snadno přístupnou vnitřní kavitu s velmi dobrým průhledem do prostoru nádobek. Pec má dva magnetrony (hlavní a pomocný) o celkovém výkonu 1800 W a přesně vyladěným vedením MW energie rovnoměrně uvnitř pece. Řízení pece se provádí pomocí zabudované 8-GB řídící jednotky nevyžadující externí řídící laptop nebo modul. Plněbarevná hi-res dotyková obrazovka 7“ (800 x 480) s reproduktory je odolná vůči kyselinám a slouží jako programovací jednotka i zobrazovací monitor. Na obrazovce lze promítat výuková videa týkající se přípravy vzorku, sestavování nádobek, využití systému i údržby. Knihovna zahrnuje v rámci One Touch metod i USEPA a další mezinárodně platné metody. Intuitivní software s logickými ikonami a nápovědami umožňuje snadný přístup ke všem metodám, stejně jako k datům zobrazovaným v čase reálném i minulém (všechny prováděné rozklady jsou automaticky ukládány s časovým záznamem všech parametrů – teplota, tlak, příkon).

V oblasti bezpečnosti se pec MARS 6 vyznačuje nejvyššími standardy zabezpečení a konstrukční robustností. Vlastní korpus vnitřní kavity je z nerezové oceli 316 s antikorozním povrchem (fluoropolymer), vnější plášť je z kompozitu odolného vůči mechanickému proražení i kyselinám. Robustní dveře na pružinách jsou konstruovány pro uvolnění přetlaku uvnitř pece. Ochrana magnetronů patentovaným izolátorem proti nežádoucí absorpci odražené nespotřebované MW energie. Zabudovaný výkonný odtah určený i pro rychlé ochlazení nádobek proudícím vzduchem po dokončená rozkladu přímo uvnitř pece.

Pec Mars 6 má možnost připojení periferií jako jsou klávesnice, myš, tiskárny nebo PC, má 5 USB portů, 1x USB-B, 1x RS-232 a 2x Ethernet. Jako volitelná položka je nabízena integrovaná tiskárna pro záznam grafů a dat.

Pro pec MARS 6 jsou primárně určeny dvě modelové řady rozkladných nádobek podporující One Touch technologii včetně teplotního řízení DuoTemp - Xpress™ Plus a EasyPrep™ Plus a dále původní verze těchto nádobek Xpress™ a EasyPrep™.

Středotlaké nádobky Xpress™ Plus (1 – 24 pozic) a Xpress™ (8 – 40 pozic) jsou určené pro většinu běžných rozkladů, především organických materiálů a výluhů, nejjednodušší z hlediska sestavení. Design otevřeného karuselu napomáhá velmi snadnému ochlazení po ukončení digesce. Nádobky mají samoregulační řízení přetlaku (vent&seal) a jsou dodávány v různých objemech (10ml – 110 ml) i materiálech (PFA, TFM).

Vysokotlaké bezmembránkové nádobky EasyPrep™ Plus a EasyPrep™ (1 – 12 ks) jsou určené na nejnáročnější rozklady s technologií řízení nežádoucího přetlaku vent&seal. Teplotní řízení rozkladu pomocí tzv. řídící (referenční) nádobky s optickým měřením teploty uvnitř reakční směsi a s možností monitorování tlaku pro vývoj metod (volba navážky).

Další použitelné nádobky jsou UltraPrep (25 ml a 40 ml) pro extrémní rozklady speciálních anorganických materiálů vyžadujících teplotu vyšší než 300°C a generují tlak 100 bar a vyšší, dále křemenné nádobky XQP 1500 Plus a kompatibilní jsou i všechny starší nádobky určené pro pec MARS 5.

Univerzální mikrovlnný systém MARS 6 umožňuje provádět extrakce pevných látek rozpouštědlem. Dedikované nádobky - materiál sklo, teflon.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově významná technologická společnost zabývající se vývojem a výrobou především mikrovlnných laboratorních systémů a to již od svého založení v roce 1978.

Aktuality

 • 29.11.

  Lineární urychlovač Ethos

  ETHOS THERAPY AN ADAPTIVE INTELLIGENCE™ SOLUTION Experience the moment when artificial intelligence and adaptive therapy combine to create Adaptive Intelligence. Technology so advanced it will...
 • 06.06.

  MOBIUS

  Komplexní softwarová platforma Mobius3D® pro zajištění kvality pacientů obsahuje moduly pro QA lineárních urychlovačů, předléčebnou verifikaci pacientských plánů a verifikaci klinických CBCT....
 • 23.11.

  BRAVOS

  Afterloadingový přístroj pro HDR brachyterapii s použitím radionuklidového zdroje 192Ir pro intersticiální, intraluminální, intrakavitární a povrchovou brachyterapii.