• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9

Zastupujeme:

SCIEX QTRAP

QTRAP systémy SCIEX ve spojení s kapalinovou chromatografií (UHPLC-QTRAP) spojují výhody trojitých kvadrupolů a iontových pastí, kde kromě všch skenovacích režimů, které používají trojité kvadrupoly a iontové pasti, umožňuje využít jejich kombinace a to zejména EPI a MS3 vždy pro zvýšení konfirmace a citlivosti.

Technologie QTRAP představuje hybridní konstrukci hmotnostního spektrometru kvadrupól/lineární iontová past. Jedná se o trojitý kvadrupól, kde 3. kvadrupól může pracovat jako lineární iontová past. Trojitý kvadrupól (QqQ) obsažený v tomto systému zajišťuje všechny funkce a skenové režimy jako samostatný QqQ bez jakéhokoli omezení. Izolace prekurzoru probíhá na kvadrupolu 1 (Q1), kolizní disociace v kolizní cele (Q2) a analýza iontů v třetím kvarupólu (Q3). Tyto děje tedy probíhají v oddělených prostorech. Díky tomu QqQ poskytuje skutečný Multiple Reaction Monitoring (MRM), sken prekurzorů a sken neutrální ztráty. Vyznačuje se vysokou citlivostí a reprodukovatelností, širokým lineárním dynamickým rozsahem pro kvantitativní analýzy a schopností multikomponentních analýz stovek analytů nebo velmi rychlých analýz úzkých koeluujících píků. Lineární iontová past (LIT) naopak zajišťuje maximální využití iontů v režimech, kde se snímají spektra. Citlivost při měření spekter (full scan MS, sken produktů MS/MS) je ve srovnání s kvadrupólem několikařádově vyšší. Navíc MS/MS v čase (ve stejném prostoru) dovoluje řadit stupně MS/MS za sebe bez dalších hardwarových nároků. Past akumuluje ionty izoluje prekurzoru, provádí jeho kolizní disociaci a analýzu produktů v jednom prostoru. Tyto děje jsou rozlišeny v čase.

Produkty v kategorii:

Aktuality