• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
SCION LC 6000

SCION LC 6000

Výrobce: SCION Instruments

Vynikající reprodukovatelnost gradientu a přesnost průtoku Kvartérní čerpadlo Scion 6100 pracuje s novým systémem směšování v nízkotlaké oblasti s použitím technologie High Frequent Mode (HFM), využívající funkci dvojitého spínání proporcionálních ventilů. HFM s vysokorychlostním systémem zpětné vazby v reálném čase absolutně maximálně potlačuje pulsaci vynikající reprodukovatelnost gradientů a retenčních časů.

Přepracovaná pohonná jednotka sekvenčního nasávání vzorků poskytuje vynikající přesnost objemu s extrémně nízkým přenosem vzorku. K dispozici je možnost termostatu, která udržuje teplotu vzorku v rozsahu teploty okolí -21°C resp. +25°C čímž je zajištěna integrita vzorku.

HPLC řady 6000 je možné vybavit širokým portfoliem detektorů včetně UV a DAD, navržených pro stabilní, přesné a citlivé analýzy.

Výrobce:

SCION Instruments logo

SCION Instruments
Výrobce plynové chromatografie a GC/MS

Ke stažení:

Aktuality