• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
SAM 255

SAM 255

Výrobce: CEM

Systém SAM-255 je 600 W mikrovlnný systém určený pro rychlé sušení velkých vzorků v řádu minut. Je vybaven technologií IntelliTemp pro efektivní řízení procesu sušení na základě zpětnovazebního řízení magnetronu při udržování konstantní teploty vzorku. Řízení i programování se provádí pomocí vestavěného panelu s displejem.

Volitelná Workstation (softwarově připojené laboratorní váhy a tiskárna) umožňuje analyzovat vzorky v souladu s GPL a QC požadavky.

SAM-255 je ideální např. pro sušení barev pro vzorníky (paint drawdowns), sušeného mléka a dalších obtížně vysušitelných vzorků.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Ke stažení:

Aktuality