• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9
Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

Společnost AMEDIS, spol. s r.o. je držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření.

•V souladu s §208 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhl. č. 422/2016 Sb. pro všechny zdroje ionizujícího záření, pro které má povolení k dovozu a distribuci • Jsou to urychlovače, simulátory a afterloadingy fy Varian, terapeutické RTG přístroje fy WOLF Medizintechnik a kompaktní mimotělové ozařovače krve fy Best Theratronics

Aktuality

 • 29.11.

  Lineární urychlovač Ethos

  ETHOS THERAPY AN ADAPTIVE INTELLIGENCE™ SOLUTION Experience the moment when artificial intelligence and adaptive therapy combine to create Adaptive Intelligence. Technology so advanced it will...
 • 06.06.

  MOBIUS

  Komplexní softwarová platforma Mobius3D® pro zajištění kvality pacientů obsahuje moduly pro QA lineárních urychlovačů, předléčebnou verifikaci pacientských plánů a verifikaci klinických CBCT....
 • 23.11.

  BRAVOS

  Afterloadingový přístroj pro HDR brachyterapii s použitím radionuklidového zdroje 192Ir pro intersticiální, intraluminální, intrakavitární a povrchovou brachyterapii.