• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

Společnost AMEDIS, spol. s r.o. je držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření.

•V souladu s §208 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhl. č. 422/2016 Sb. pro všechny zdroje ionizujícího záření, pro které má povolení k dovozu a distribuci • Jsou to urychlovače, simulátory a afterloadingy fy Varian, terapeutické RTG přístroje fy WOLF Medizintechnik a kompaktní mimotělové ozařovače krve fy Best Theratronics

Aktuality