• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9

Zastupujeme:

Zdravotnická technika

•Vybavení radioterapeutických pracovišť ozařovací technikou

•Instalace a servis dodaných zařízení včetně poskytování dalších služeb

 • Lineární urychlovače

  Lineární urychlovač urychluje svazek elektronů na lineární dráze. Elektrony jsou získávány termoemisí žhaveného vlákna. Po urychlení elektromagnetickým polem v urychlovací struktuře se vytváří...

  Zobrazit kategorii
 • Systémy pro SRS/SRT

  Stereotaktická radiochirurgie/radioterapie je postup, který dodává velké dávky radiace do nádorů a dalších relevantních anatomických cílů v jednom až pěti ošetřeních s maximální přesností.

  Zobrazit kategorii
 • Protonová terapie

  Protonová terapie je významným technologickým pokrokem v léčbě rakoviny. Účinnost protonové terapie je dána energií dodanou v předepsané hloubce známá jako Braggův vrchol. V současnosti se...

  Zobrazit kategorii
 • Brachyterapie

  Brachyterapie léčí rakovinu umístěním radioaktivních zdrojů přímo do nebo v blízkosti oblasti vyžadující nádorovou léčbu. To umožňuje poskytnout vysokou dávku s minimálním dopadem na okolní...

  Zobrazit kategorii
 • Plánovací systémy

  Sofistikované počítačové plánovací systémy umí přesně naplánovat dávkovou distribuci pro libovolný průběh dávkového profilu fotonového nebo elektronového svazku do jeho cílového objemu (nádoru).

  Zobrazit kategorii
 • Verifikační systémy

  Potřebnou bezpečnost a přesnost v radioterapii zajišťují tzv. verifikační systémy. Tyto informační databázové systémy sdružují a kontrolují průběh celého cyklu léčby pacienta na oddělení.

  Zobrazit kategorii
 • Příslušenství k LU

  Rozvoj moderních technik ozařování vyvolal potřebu přístrojových a softvérových nástrojů pro specifické účely zobrazení a lokalizace nádorů.

  Zobrazit kategorii
 • Dozimetrie

  Moderní měřící přístroje a pomůcky pro klinickou dozimetrii založenou na QA a její optimalizaci pro kontrolu jednotlivých přístrojů a ozařovacích technik.

  Zobrazit kategorii
 • Lasery

  Laserové lokalizační zaměřovače pro přesnost a reprodukovatelnost geometrické polohy pacienta vůči svazku záření. Důležité pro přesné nastavení cílového objemu v souřadnicovém systému ozařovače.

  Zobrazit kategorii
 • Fixační a polohovací pomůcky

  Variabilita přesného a reprodukovatelného nastavení fixní polohy pacienta na ozařovacím stole eliminuje nepřesnosti a rušivé vlivy během vlastního ozařování pacienta.

  Zobrazit kategorii
 • Rentgenové ozařovače v radioterapii

  Terapeutické využití rentgenového záření pro nenádorovou léčbu např. u onemocnění pohybového aparátu a kožních nádorů bez nutnosti chirurgického zákroku.

  Zobrazit kategorii
 • Ozařovače krve

  Zařízení k ozařování krve před transfuzí. Proces ozáření radionuklidovým zdrojem je plně automatizován uvnitř zařízení.

  Zobrazit kategorii
 • Služby

  Dodávka a instalace nových zařízení. Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability. Servis instalovaného zařízení. Projektování RT ozařoven.

  Zobrazit kategorii

Produkty v kategorii:

Aktuality