• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Phoenix Black

Phoenix Black

Výrobce: CEM

Phoenix Black je univerzální mikrovlnná muflová pec vyznačující se snadností obsluhy a vysokou rychlostí zpopelňování oproti standardním muflovým pecím a velmi krátkou dobou náběhu na požadovanou cílovou teplotu (800°C za 20 min, 1000°C za 30 min). Pec existuje ve dvou volitelných verzích –jako vysokoteplotní (do 1200°C) s vnitřní kapacitou 8 kelímků objemu 20 ml, resp. 50 ml nebo jako vysokokapacitní s cílovou teplotou 1000°C a kapacitou 15 ks kelímků. Metody pece % Ash, % LOD, LOD/Ash, %, LOI, % ROI a TVFR (Total Volatile/Fixed Residue)

S dedikovanými CEM kelímky (materiál quartz fiber, objemy 20ml, 50 ml, 100 ml), které vzhledem k poréznosti materiálu umožňují přímou cirkulaci vzdušného kyslíku bezprostředně nad vzorkem, dochází k výraznému, v řadě případů k více než řádovému zkrácení doby zpopelňování (časová úspora – pryž 78%, uhlík 91%, uhlí 83%, kaolín 75%, papír 83%, PE 77-83%, PP 83%, PES 97%). Pro práci lze však použít i jakékoliv ostatní standardně používané kelímky (platina, porcelán, grafit). Pro zpopelňování bez přítomnosti kyslíku existují speciální samotěsnící křemenné kelímky (např. stanovení černého uhlíku v PE a PP).

Pec splňuje požadavky následujících mezinárodně platných norem a standardů – ASTM D874-92 (Sulfated Ash content of Lubricating Oils), ASTM D5630-94 (Ash content of thermoplastics), ASTM D1506-99 (Carbon black ash content), USP 281 (Residue on Ignition/Sulfated Ash), USP 733 - Loss on Ignition (LOI), IP 501 (Fuel oil sample prep by Ashing) a dalších AOAC, FDA, ISO a DIN metod.

Pro nejobtížnější zpopelňované matriály (např. velké organické vzorky – těkavé, paliva) existuje systém Phoenix ve verzi Airwave používající patentovaný odtah zplodin na bázi tlakového vzduchu bez nutnosti používání zdlouhavých klasických postupů jako jsou redukování objemu na topné desce nebo karbonizace pomocí hořáku.

Pec se vyznačuje vysokou bezpečností – má zabudovaný vnitřní výkonný odtah zplodin a není nutné její přímé umístění v digestoři. Zdvojený ochranný systém dveří s interlocky zamezuje spuštění magnetronu, dokud dveře nejsou uzavřeny.

Pec umožňuje dále provádět tavení, tání, sušení, vysokoteplotní reakce a další.

Pec Phoenix Black (včetně Airwave) lze dodat i jako Workstation společně se softwarově připojenými laboratorními vahami a tiskárnou pro nejvyšší stupeň automatizace a splnění GLP a QC požadavků.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Ke stažení:

Aktuality