• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
MARS 6 Extraction

MARS 6 Extraction

Výrobce: CEM

Univerzální vsádková mikrovlnná pec MARS 6 primárně určená pro tlakovou kyselinovou digesci umožňuje provádět efektivní a rychlé extrakce pevných matric rozpouštědlěm.

Oproti klasické Soxhletově technice je MW extrakce rychlejší, bezpečnější pro obsluhu, ekonomičtější a šetrnější pro životní prostředí, neboť úspora rozpouštědla je vyšší než 90%. Zabudovaná knihovna obsahuje extrakční metody One Touch včetně US EPA 3546. Podle typu použitých nádobek lze provádět až 40 simultánních extrakcí s individuálním měření teploty každé nádobky, maximální navážka vzorku může být až 30g. Problémem není ani použití nepolárních rozpouštědel (aceton/hexan, dichlormethan/aceton) díky díky speciálním magnetickým míchadlům Carboflon®.

Srdcem systému MARS 6 je tzv. One Touch™ technologie, unikátní kombinace více než třicetiletých zkušeností firmy v oblasti MW techniky s nejpokročilejšími technologiemi sensorů, dotykové obrazovky a mimořádného, jednoduchého onboard softwaru. Jednoduchou volbou některé z předinstalovaných One Touch extračních metod včetně USEPA se systém sám postará o zdárný průběh extrakce – automaticky rozezná počet a typ nádobek a sám stanoví podmínky metody. Řízení příkonu pomocí PowerMAX™ technologie zabezpečuje dynamické optimalizování příkonu tak, aby k dokončení extrakce došlo za nejkratší možnou dobu bez ohledu na počet nádobek a navážku vzorku. Základní řízení extrakce je teplotní pomocí kalibrovaných duálních IR senzorů zabudovaných ve dnu pece. Nejvyšší standard v řízení teploty pak představuje volitelná patentovaná technologie DuoTemp™ zabezpečující teplotní řízení automatickým určením tzv. řídící nádobky v průběhu extrakce na základě vysoce rychlého a přesného teplotního monitorování všech nádobek v karuselu, kdy pozici řídící nádobky přebírá aktuálně vždy ta s největším nárůstem teploty za poslední měřený cyklus. Tento způsob řízení je i tolerantní k méně homogenním vzorkům, respektive ke vzorkům s odlišnou navážkou.

Základní doporučená sada extrakčních nádobek je Xpress Plus (1 – 24 pozic, 110 ml), dále lze použít nádobky Xpress (8 – 40 pozic, 75 ml) a GreenChem (1 – 12 pozic, 100 ml), materiály vnitřních extračních nádobek jsou sklo, PFA a TFM - podle typu nádobky.

Podrobné obecné informace o peci MARS 6 včetně technické specifikace jsou uvedeny v části věnované mikrovlnnému rozkladu.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Aktuality