• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Liberty Blue 2.0

Liberty Blue 2.0

Výrobce: CEM

Liberty Blue 2.0 je automatický systém pro SPPS, který byl designován pro maximální rychlost, spolehlivost a účinnost syntézy. Vzhledem ke svým technickým parametrům nemá v současnosti na trhu porovnatelný konkurenční systém. Jeho základem je mikrovlnná jednotka Discover.

Hlavní rysy Liberty Blue 2.0 jsou: Rychlostdoba cyklu 4 minuty • rychlý přídavek reagencií • optimalizované metody • >80% úspora času ve srovnání s 1. generací MW syntezátorů • obtížné peptidy jako A-beta lze připravit v řádu hodin než (dříve) dní Maximální efektivitaaž 90% snížení spotřeby rozpouštědla • menší spotřeba reagencií • není vyžadován proplach systému • promývání systému rozpouštědlem • správné a přesné dávkování reagencií

Výhody mikrovlnného řízení • jediný systém využívající MW energii pro vazebný a deprotekční krok • kompletní kontrola příkonu, teploty a času pro každý krok každého AA cyklu • okamžitá změna teploty z jednoho stavu do druhého • snadno syntetizované peptidy s teplotně citlivými aminokyselinami bez nežádoucích postranních reakcí

Flexibilita • Flex-add™ technologie dávkování pracuje bez bez dávkovacích smyček a umožňuje tak teoreticky dávkovat „nekonečný“ objem • 27 pozic pro aminokyseliny poskytuje dostatečný prostor i pro neobvyklé AA nebo reagencie • neomezené množství vazebných kombinací • 2 reakční nádobky – 30 ml a 125 ml pro pokrytí celého rozsahu syntézy • rozsah syntézy 0.005 až 5 mmol • Resin Loading Accessory – volitelný modul pro automatickou sekvenční syntézu až 12, resp. 24 peptidů • Accent Cleavage Accessory – volitelný samostatný modul pro rychlé štěpení peptidu

Jednoduchost • o 50% méně ventilů oproti 1. generaci MW syntezátorů • snadný software s předprogramovanými standardními metodami • jednoduchá úprava metod pro neobvyklé peptidy a reagencie • jednoduchá příprava reagencií díky kalkulátorům • rychlé a snadné nastavení systému

Spolehlivost • okamžitý zpětný proplach všech ventilů po použití eliminuje potřebu extra mytí a chrání před problémy s ucpáním • časově nenáročná údržba • Flex-add technologie není citlivá na tvorbu bublin na rozdíl od optického sensoru • nepřerušené vedení umožňuje rychlý a účinný proplach • detekce tlaku pro všechny chemické transfery • detailně dokumentovaná historie chodu systému včetně protokolů chyb a poruch • detekce hladiny odpadu

Accent Peptide Cleavage System

Volitelné zařízení pro provádění štěpení syntetizovaných peptidů pomocí samostatného MW modulu Discover. Toto zařízení chrání vlastní mikrovlnný modul sytému Liberty Blue před agresivními reagenciemi používanými pro štěpící krok a současně zabezpečuje vysokou výtěžnost kvalitních peptidů za zlomek času než při standardní klasicky prováděné proceduře. Celková doba cleavage kroku je 30 minut a méně, microcleavage pak do 2 minut.

SpheriTide® pryskyřice

Polymerické mikrokuličky pro SPPS sestávají z poly- ε-lysinu zesítěného s multifunkčními karboxylovými kyselinami. Tyto vykazují hydrofilní charakter a jsou specificky určené k potlačení intramolekulární agregace, problému dobře známému v SPPS. Tato vlastnost vede při syntéze k vyšší čistotě a výtěžnosti výsledného peptidu. SpheriTide je plně kompatibilní jak s klasickou tak i s mikrovlnnou syntézou peptidů.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Aktuality