• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
EDGE

EDGE

Výrobce: CEM

Nová technologie pro rychlou, jednoduchou a účinnou automatickou extrakci rozpouštědly.

Extrakční systém EDGE (Energized Dispersive Guided Extraction) je kombinací automatizované PFE a dSPE, umožňuje provádět výrazně rychlejší extrakce (již od 5 min) než klasická Soxhletova technika, má nižší spotřebu rozpouštědel, poskytuje vyšší stupeň automatizace než nabízejí QuEChERS a je celkově jednodušší než ostatní techniky založené na extrakci rozpouštědlem. Proti ostatním tlakovým fluidním extraktorům jsou doby EDGE extrakcí více než 3x kratší a to včetně filtrace, chlazení a promytí.

Vzorky se odvažují do speciálně designové extrakční nádobky, tzv. Q-Cupu s vloženým příslušným typem filtru (disku), a tyto se pak vkládají do 12-ti pozicového racku. Softwarově umožňuje EDGE vložit do jedné metody až 24 individuálně naprogramovaných vzorků (2 racky). Možnost použití až 6 nezávisle dávkovaných rozpouštědel nebo jejich směsí.

Celý proces vlastní extrakce je pak již zcela automatický:

1/ Zvolí se příslušná metoda a počet vzorků a odstartuje se program

2/ Q-cup je autosamplerem přemístěn do extrakční komory

3/ Q-cup je automaticky shora utěsněn do tlakového režimu

4/ Zespodu je nejdříve přidáno rozpouštědlo pro vyplnění prostoru mezi Q-cupem a extrakční komorou jako médium pro přenos tepla. Poté je rozpouštědlo přidáno shora do Q-cupu ke vzorku

5/ Tím jak se ohřívají stěny komory, zvyšuje se tlak mezi stěnou komory a Q-cupem a tlakový gradient nutí rozpouštědlo pronikat do vzorku

6/ Jakmile je dosažena naprogramovaná extrakční teplota, je rozpouštědlo vypuzeno z Q-cupu dnem přes vložený porézní disk do chladící cívky a následně sběrné vialky v racku. Proces extrakce je tímto ukončen

Odkaz na kompendium metod CEM: https://cem.com/en/edge-method-notes

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Aktuality