• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Dodávka a instalace nových zařízení

Dodávka a instalace nových zařízení

Provádíme instalaci všech zdrojů ionizujícího záření, pro něž jsme výhradním zástupcem, včetně zaškolení personálu.

Info

Zajišťujeme instalaci všech softwarovýh produktů souvisejících s provozem lineárních urychlovačů, simulátorů, brachyterapie a dozimetrie včetně propojení na diagnostická zařízení jako CT, MR, PET, US atd. Zajišťujeme školení uživatelů pro všechny dodávané produkty.

Aktuality