• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Discover Bio

Discover Bio

Výrobce: CEM

Představuje jednoduchý a spolehlivý manuální systém určený pro mikrovlnně asistovanou peptidovou syntézu. Cenově výhodná varianta k automatickému sekvenčnímu systému Liberty Blue pro základní výzkum a vývoj metod syntézy a přípravu vlastních peptidů v menším množství.

Výhody zařízení:

• větší čistota získaných peptidů než klasickým postupem • 10 – 20x rychlejší reakční časy než u klasických metod • možnost syntézy peptidů, které nelze připravit klasickou cestou • vysoká bezpečnost procesu, jednoduchost práce • patentovaná jednopozicová kavita s homogenním polem a MW energií dávkovanou s krokem 1 W • přesné FO měření teploty • snadné promývání systému • systém plně rozšiřitelný na automatizovaný systém • volitelné rozšíření pro vysokotlakou organickou syntézu • nejvyšší bezpečnostní standard • prostorově nenáročný systém se snadným řešením odtahu zplodin

SpheriTide® pryskyřice

Polymerické mikrokuličky pro SPPS sestávají z poly- ε-lysinu zesítěného s multifunkčními karboxylovými kyselinami. Tyto vykazují hydrofilní charakter a jsou specificky určené k potlačení intramolekulární agregace, problému dobře známému v SPPS. Tato vlastnost vede při syntéze k vyšší čistotě a výtěžnosti výsledného peptidu. SpheriTide je plně kompatibilní jak s klasickou tak i s mikrovlnnou syntézou peptidů.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Ke stažení:

Aktuality