• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Discover 2.0

Discover 2.0

Výrobce: CEM

Discover 2.0 představuje nejvyšší firemní model pro MW syntézu s možností automatizace procesu.

Jednopozicová pec s magnetronem 900 W s kruhovým designem vlnovodu fokusuje mikrovlny efektivně do prostoru reakční nádobky. Vysoká hustota MW energie v místě reakční nádobky zabezpečuje efektivní a rychlý ohřev na požadovanou cílovou teplotu. S tím, jak v průběhu reakce dochází ke změně chemických vlastností směsi, dávkují regulační štěrbiny lokalizované ve stěně kavity mikrovlnnou energii podle programu metody s ohledem na polaritu směsi a tím zabezpečují optimální a bezpečný průběh syntézy.

Při dosažení bezpečnostního tlakového limitu (30 bar) dojde díky technologii ActiVent® k automatickému odtlakování reakční nádobky a jejímu následnému uzavření bez přerušení syntézy. Tento bezpečnostní prvek maximálně eliminuje možnost poškození nádobky. Navíc je možné programovatelně uvolňovat vzniklé reakční plyny i v průběhu vlastní syntézy a účinně tak ovlivňovat chemickou reakci směrem ke tvorbě výsledného produktu bez nežádoucích reakcí, které by mohly způsobit příslušné plynné složky.

Unikátní přímé bezkontaktní měření teploty reakční pomocí technologie iWave není závislé na objemu reakční směsi a umožňuje tak provádět tlakovou syntézu v rozmezí reakčních objemů 0,1 ml - 70 ml pouze s několika málo typy nádobek (10 ml, 35 ml - včetně PFA volitelných linerů, 100 ml). Discover 2.0 umožňuje provádět syntézu za atmosférického tlaku se standardním laboratorním nádobím do objemu baňky 125 ml. Součástí systému je integrovaná optická kamera reakční nádobky pro vizuální sledování procesu syntézy.

K systému Discover 2.0 existuje řada volitelných modulů:

Gas Addition Kit – řízené přidávání reakčních plynů (hydrogenace, karbonylace,
formylace)

Průtočná reakční cela 10 ml, resp. 80 ml

Autosampler Explorer – 12 pozic, resp. 48 pozic (nádobky 10 ml/35 ml)

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Aktuality