• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
ORACLE - univerzální NMR rychlé stanovení tuků bez nutnosti vývoje metody

ORACLE - univerzální NMR rychlé stanovení tuků bez nutnosti vývoje metody

Výrobce: CEM

Procesní analyzátor tuků v potravinách (mlékárenských, masných, ostatních), krmivech a jejich surovinách. Použitelnost pro všechny typy vzorků - pevné, práškové, kašovité i kapalné. Celková doba analýzy včetně předsušení do 5 minut s možností automatizace. Systém Oracle nevyžaduje tvorbu metod uživatelem - jediná univerzální kalibrace od výrobce.

Dvoustupňová analýza sestává nejprve z rychlého vysušení vzorku pomocí mikrovlnného analyzátoru vlhkosti/sušiny SMART 6 (nebo klasickým vysušením v sušící peci) a následného bezkalibračního změření obsahu tuků technikou NMR. Vysušený vzorek po stanovení vlhkosti v analyzátoru SMART 6 se vloží do NMR měřící vytemperované cely a provede se vlastní stanovení obsahu tuků (olejů) do 30 sec. Obsah tuků se měří z celého objemu vzorku, tzn. že správnost analýzy není závislá na jeho uniformitě, barvě ani struktuře (zrnitosti). Vlastní analyzátor je tvořen teplotně stabilizovaným permanentním neodymovým magnetem druhé generace a elektronickým procesorem. Rozlišení měření tuků 0,01%.

Na rozdíl od jiných technik (FTIR, NIR) nevyžaduje systém ORACLE žádné následné rekalibrace, je dodán od výrobce s jedinou univerzální kalibrací.

Analyzátor vlhkosti/sušiny SMART 6

Rychlý procesní analyzátor vlhkosti/sušiny s duální technologií ohřevu iPower (mikrovlnný ohřev a IR ohřev) umožňující vysoce přesné a správné stanovení vlhkosti/sušiny v rozsahu 0,01% až 99,99%.

Na rozdíl od analyzátoru SMART Turbo je díky duálnímu ohřevu určen i pro analýzu vzorků s minimálním obsahem vlhkosti (např. sušené mléko, jiné práškové vzorky).

Systém má zabudované analytické váhy s kapacitou 50 g (odečet 0.1 mg). Řídící mikroprocesor umožňuje úschovu až 100 sušících metod a 999 výsledků v pro každou metodu. Doba stanovení vlhkosti, resp. sušiny činí cca 2 - 4 minuty podle velikosti navážky a typu vzorku. Nepřetržitě se monitoruje ztráta hmotnosti stejně jako teplota vzorku během analýzy (zabudovaným IR senzorem) a upravuje mikrovlnný výkon k dosažení vysoké přesnosti a správnosti analýzy.Pro rychlé odhady obsahu vlhkosti/sušiny je systém SMART 6 vybaven technologií iDri umožňující vysoce kvalifikovaný odhad obsahu vlhkosti/sušiny již za 60 – 90 sec.

Optimalizovaný tvar vnitřního vzorkového prostoru (Octawave cavity) zajišťuje účinnou fokusaci mikrovlnné energie a tím umožňuje významně snížit doby sušení a dosáhnout konzistentních, reprodukovatelných výsledků. Sušení při definované teplotě zabraňuje možnosti spálení vysoušeného vzorku, resp. vzniku obtížně propusty na povrchu.

SMART 6 má zabudovanou dotykovou obrazovku a klávesnici pro ovládání a programování s předprogramovanými OneTouch metodami. Přepínání režimů vlhkost/sušina, volba režimu sušení do konstantní hmotnosti vzorku nebo za definovanou dobu. Výsledky uvedeny v %, mg/l nebo přepočet na ředící faktor; statistika (průměr, RSD). Volitelná zabudovaná teplocitlivá tiskárna nebo možnost externí tiskárny.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově respektovaná technologická společnost s nejdelší tradicí na trhu v oblasti vývoje a výroby laboratorních mikrovlnných systémů (od roku 1978)

Ke stažení:

Aktuality