• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Absolutní dozimetrie

Absolutní dozimetrie

Výrobce: IBA Dosimetry

Nabízíme ucelený systém pro zajištění provádění absolutní dozimetrie svazků ionizujícího záření.

Info

klinický dozimetr DOSE 1 a DOSE 2, který je měřidlem referenční třídy ve smyslu IEC 60731

vodotěsné cylindrické komory Farmerova typu, planparalelní komory a další detektory

vodní fantomy pro dozimetrii a kalibraci dle doporučení IAEA

RW3 deskový fantom

teploměry, barometry

kontrolní Sr normály pro cylindrické i planparalelní ionizační komory

Výrobce:

IBA Dosimetry logo

IBA Dosimetry
kompletní dozimetrická vybavení pro dozimetrii v radioterapii a radiodiagnostice

Aktuality