• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
X-Supreme 8000

X-Supreme 8000

Výrobce: Hitachi High-Tech Analytical Science

Energiově disperzní stolní XRF analyzátor X-Supreme je nejvyšší firemní model určený pro rutinní plnoautomatickou práci v laboratořích kvality a při řízení procesu výroby mnoha průmyslových odvětví. Je určen pro širokou škálu vzorků pevných i kapalných, prášků, past, filmů, filtrů a to v rozsahu jednotek ppm až vysokých procentických obsahů od Na11 po U92. Umožňuje provádět pro vybrané matrice tzv. bezstandardovou analýzu metodou fundamentálních parametrů.

X-Supreme 8000 nabízí: • Minimální nebo žádnou úpravu vzorku před analýzou
• 10 pozicový autosampler pro plnoautomatický chod s možností měření QC standardu během analýzy
• Standardní karusel pro vzorky o průměru 28 – 40 mm a kapaliny a prášky 20 ml
• Volitelný karusel pro 51.5 mm ocelové kroužky pro cementovou aplikaci a 47 mm vzorky filtrů
• Volitelný proplach heliem
• Volitelný spinner
• FocusSD technologii pro rychlou, správnou a spolehlivou analýzu
• Silicon Drift Detector vlastního designu s výbornou citlivostí (Na a další lehké prvky) a rozlišením 145 eV na Mn Kα
• Flexibilitu v kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní analýze
• Integrovaný PC pracující pod OS Microsoft Windows 7
• Volitelnou dotykovou obrazovku pro jednodušší ovládání
• Utěsněnou membránovou klávesnici odolnou vůči prachu, olejům a rozpouštědlům
• Snadno výměnné bezpečnostní sekundární okno pro kapalné a práškové vzorky (ochrana vnitřku přístroje před kontaminací vzorkem)
• WIZARD software pro snadné step-by-step nastavení metod
• Přednastavené uživatelsky upravené metody
• Jednoduchou editaci parametrů metody
• SMARTCHECK intuitivní software s užitečnými tipy na obrazovce pro rutinní analýzy
• Možnost automatického zobrazování dat, lokálního nebo síťového ukládání a tisků

X-Supreme 8000 je nabízen v nakonfigurovaných sestavách s předprogramovanými metodami těchto aplikací:
• Stanovení ultranízké síry v palivech, V, Ni a Fe v topném oleji a Pb v benzínu – podle ASTM D4294, ISO20847
• Stanovení ultranízké síry v automobilových palivech a síry v ropných produktech (splňuje požadavky norem ASTM D4294, ISO20847, ISO8754 a ISO13032)
• Analýza mazacích olejů a otěrových kovů
• QC analýza při výrobě cementu (základní)
• QC analýza cementu a vstupních surovin (včetně stanovení Na – splňuje citlivostní požadavky normy ASTM C114)
• Analýza minerálů (kaolínů, jílů, křemenných písků)
• Analýza filtrů (stanovení kovů)
• Stanovení křemíku na papíru

Systém X-Supreme 8000 lze dále dodat v libovolné uživatelské konfiguraci rentgenky (Ti, Pd, W) a SD detektoru nebo v konfiguraci Pd/Focus 5 (proporcionální čítač). Další zajímavé aplikace jsou pak v oblasti kosmetiky (Ti, Zr), ochrany dřeva (Cu, Cr) a zemědělství a potravinářství (Se jako aditivum, Fe a Zn v pšenici, S v hnojivech).

Aktuality