• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
X-Pulse - 60 MHz stolní NMR spektrometr s vysokým rozlišením

X-Pulse - 60 MHz stolní NMR spektrometr s vysokým rozlišením

Výrobce: Oxford Instruments

X-Pulse je stolní 60 MHz NMR spektrometr s nejvyšším rozlišením 0,35 Hz (50 %) ve třídě benchtop NMR, poskytující 1D a 2D NMR spektra jader 1H a 19F a dále volitelné kanály 13C, 31P a širokopásmový kanál (29Si, 23Na, 13C, 11B, 7Li, 31P).

Permanentní magnet 1.4 T (rare earth) s vysokou homogenitou pole nevyžadující externí kryogenní chlazení heliem nebo dusíkem. Vysokého rozlišení je dosaženo optimalizací pomocí unikátní automatické shimming technologie. Spektrometr je určený pro základní strukturní analýzu, identifikaci látek a výukové programy. Umožňuje provádění teplotně závislých měření (v rozmezí 20°C – 70°C) s pomocí speciální měřící sondy. X-Pulse umožňuje připojení volitelné průtočné cely.

Základní technické specifikace:

Operační frekvence/síla magnetického pole: 60(± 0.35) MHz/1.4(± 0.007) T

Standardní kanály: 1H a 19F

Volitelné kanály: 13C X-Pod, 31P X-Pod a širokopásmový X-Pod (29Si, 23Na, 13C, 11B, 7Li, 31P)

Rozlišení : < 0.35 Hz (50%), < 10 Hz (0.55%)

Protonová citlivost HF: > 180:1 (1% etylbenzen, 1 scan); kalkulováno podle standardního postupu softwaru Mestrelab Mnova 14

Protonová citlivost HFX: > 120:1 (1% etylbenzen, 1 scan, při naladění na 13C); kalkulováno podle postupu softwaru Mestrelab Mnova 14

Vzorková kyveta standardní: 5 mm průměr, 18 cm min. délka, postačující objem vzorku min. 0,3 ml

Předprogramované experimenty a pulzní sekvence: • 1D NMR pro všechna jádra • T1 a T2 měření • 2D homonukleární spektra, gs-COSY, gs-TOCSY, 2D J-resolved • 2D heteronukleární spektra, gs-HSQC-ME, gs-HMBC, HECTOR

Pulzní sekvence jsou napsány v oblíbeném jazyku Python, uživatelé mohou napsat svoje vlastní pulzní sekvence, které lze spustit v softwaru SpinFlow.

Software SpinFlow - 3.0 NMR akviziční software, umožňuje sběr všech NMR dat a může být použit ve třech různých režimech:

• Quick Experiments – předprogramovatelné single click experimenty k rychlému získání dat

• User-defined – optimalizované nebo pokročilé experimenty s uloženými parametry umožňující vysoce výkonná měření a opakování procesů

• Advanced: možnost změny všech parametrů nebo import uživatelských pulzních sekvencí

Aktuality