• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
VGA-100

VGA-100

Výrobce: VUV Analytics

VGA-100 - Ideální GC Detector
Vysoká citlivost a reprodukovatelnost
Univerzální odezva a předvídatelné specifičnost
Široký lineární dynamický rozsah; lineární odezva
Odezva neovlivněna retenčním časem, nebo nosným plynem
Spolehlivé a pohodlné použití
Použití jen jedné kolony
Nedestruktivní
Kvalitativní a kvantitativní informace
Rychlá odpověď
Detekce absorpční, VUV spektroskopie je univerzální a nedestruktivní
Energie vazeb jsou specifické pro jednotlivé sloučeniny
VUV absorpční spektroskopie používána s úspěchem v petrochemickém průmyslu
Průmyslové a akademické instituce začínají detekci VUV používat aplikací včetně potravinářského, farmaceutického a toxikologického zaměření
VUV spektroskopie poskytuje jednoznačnou identifikaci a kvantifikaci izomerů, což je často složitý problém pro GC-MS

Výrobce:

VUV Analytics logo

VUV Analytics
VUV Analytics - detektor VUV je mocný nový nástroj v plynové chromatografii

Ke stažení:

Aktuality