• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
Stolní QA/QC NMR analyzátor MQC+

Stolní QA/QC NMR analyzátor MQC+

Výrobce: Oxford Instruments

Oxford Instruments MQC+ je stolní NMR analyzátor pro QA a QC stanovení olejů, tuků, vody, fluoru a dalších látek v širokém spektru průmyslových odvětví.

Nahrazuje chemické analýzy na mokré cestě, které často vyžadují použití nebezpečných chemikálií a umožňuje mnohem rychlejší analýzu více vzorků. Na rozdíl od klasických metod, při NMR analýze nedochází k destrukci vzorku a lze také měřit jejich některé fyzikální vlastnosti. Technika je to velmi rychlá, přesná a správná.
Analýza trvá od několika sekund do několika minut a tím, že NMR signály jsou generovány z celkového objemu vzorku (nejen z povrchu), je garantována větší správnost analýzy. Díky nedestruktivnosti analýzy mohou být vzorky opakovaně přeměřovány nebo analyzovány následně jinými technikami.
Vlastní příprava vzorku před analýzou je minimální, např. mletí se používá jen výjimečně. Vzorky jsou převedeny do vzorkové zkumavky a poté rutinně analyzovány. Nejsou vyžadována žádná rozpouštědla ani jiné chemikálie, umístění v odtahovém kabinetu ani speciálně vyškolená obsluha díky intuitivnímu a logickému softwaru. Analýza rovněž nevyžaduje drahý spotřební materiál.

Přehled aplikací:
Potravinářské aplikace - olej ve snack pochutinách, celkový tuk v čokoládě, tuk v potravinách a obsah pevného tuku (Solid Fat Content)

Agronomické aplikace - olej a vlhkost v olejnatých semenech a jejich reziduích, olej v sušené olivové pastě a olej v sušeném palmovém mezokarpu

Textilní aplikace – měření kapalných povlaků a filmů na vláknech a textiliích

Petrochemické aplikace – obsah vodíku v palivu, obsah oleje ve vosku a obsah vosku v ropných produktech

Polymerní aplikace –rozpustné xyleny látky v polypropylenu, plasticizéry v PVC, hustota polymerů a krystalinita, olej v pryži a obsah fluoru

Stanovení fluoru v zubních pastách, práškových minerálech (fluorit, alumina) a obsahu vápencového plniva v asfaltu

Aktuality