• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
LAB-X5000

LAB-X5000

Výrobce: Hitachi High-Tech Analytical Science

Stolní EDXRF QA a QC analyzátor s vysokorozlišujícím SD detektorem (Kα Mn <145 eV), Ti nebo Pd výbojkou a individuálně přednastavenými kalibračními parametry. Spinner pro analýzu nehomogenních prášků a heliový proplach součástí příslušné aplikační konfigurace.

Volitelné aplikační konfigurace:

Stanovení síry (resp. chloru a sledovaných kovů) v ropě, olejích a palivech v souladu s normami ASTM D4294, ISO 8754, ISO 20847 a IP 336. Specificky optimalizovaný systém pro měření jak vysoké, tak nízké síry (od meze detekce 4 ppm) bez nutnosti použití helia

Analýza mazacích olejů na vzduchu (P,S,Ca,Zn)

Analýza mazacích olejů pod heliem

Analýza cementu základní na vzduchu (Al2O3, SiO2, CaO a Fe2O3)

Analýza cementu a vápence rozšířená pod heliem (včetně Na2O, Mg0)

Analýza minerálů (písky, jíly) pod heliem

Stanovení křemíkového potahu na papíru

Stanovení konzervačních látek pro ochranu dřeva

Aktuality