• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
  • Novinka

IDENTIFY

Výrobce: Varian

Systém IDENTIFY je určen pro identifikaci pacienta a příslušenství, polohování a sledování při snímkování a zákrocích radioterapie.

Systém IDENTIFY poskytuje identifikaci pacienta pomocí dlaňového žilního skeneru nebo identifikace na rádiové frekvenci (RFID), identifikaci příslušenství pomocí systému čtečky RFID a detekci polohy příslušenství pomocí kamerového systému. V průběhu celého procesu ozařování se pro ověření polohy pacienta a monitorování během ozařování používá kamerový systém a porovnává se aktuální poloha pacienta s referenční polohou, která byla zachycena buď při počátečním nastavení CT nebo během ozařovací relace. Systém IDENTIFY se používá pouze jako součást procesu radioterapie. Lékař a léčebný tým určují onemocnění a místa na těle, na kterých lze systém IDENTIFY použít podle individuální klinické praxe.

Výrobce:

Varian logo

Varian
Výrobce radioterapeutických řešení

Aktuality