• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
PlasmaQuant MS series

PlasmaQuant MS series

Výrobce: Analytik Jena

Série ICP-MS spektrometrů PlasmaQuant MS sestává ze čtyř modelů (PlasmaQuant MS, PlasmaQuant MS Q, PlasmaQuant MS Elite S a PlasmaQuant Elite) jejichž charakteristickým rysem jsou nejnižší současné provozní náklady z hlediska spotřeby argonu. Srdcem systému je patentovaná 90°odrazná iontová optika ReflexION, vykazující nejvyšší citlivosti s nejnižšími detekčními limity v ICP-MS vůbec. PlasmaQuant má nový inovativní RF generátor, který poskytuje robustní vyváženou plazma za podmínek pouze 50% spotřeby plazmového argonu (méně než 10 l/min)než u konkurenčních systémů. Plazma vykazuje neutrální charakter s nízkou kinetickou energií iontů analytu. Systém umožňuje provádět tzv. aerosolové ředění zasolených vzorků bez nutnosti manuálních kroků vedoucích k chybám a kontaminaci. Spektrometr má inteligentní design s minimálním požadavkem na laboratorní prostor, snadnost připojení přídavných technologií (LA, HPLC) díky volitelné duální konektivitě. Intuitivní design „otevřené knihy“ zabezpečuje snadný přístup ke kónusům pro jejich čištění a výměnu. Samojustovatelná plazmová hlavice (torch) se automaticky nastaví do jediné správné pozice při její výměně, resp. uživatelské údržbě (čištění).

PlasmaQuant MS — patentované technologie
Eco Plasma - Robustní plazma za podmínek poloviny spotřeby argonu
iCRC - integrovaná kolizní-reakční cela analýza bez interferencí s BOOST technologií
ReflexION - 3D fokusovací iontové zrcadlo s nejvyšší úrovní citlivosti
HD kvadrupól - Pravý 3MHz kvadrupól s excelentním hmotovým rozlišením
ADD10 - Plnědigitální detektorový systém - lineární dynamický rozsah 10 řádů

PlasmaQuant MS Elite S a PlasmaQuant MS Elite

Vyšší modely s gigahertzovou citlivostí (více než 1.000.000 cps/ppm) určený pro vědecko-výzkumné aplikace a pro nejcitlivější měření v oblasti analýzy polovodičů, laserové ablace, analýzy jednotlivých částic a detekce nanočástic od 10 nm průměru, HPLC speciačních analýz arsenu, selenu a chromu a analýz, měření izotopových poměrů a dalších analýz vyžadujících dosažení nejnižších mezí detekce.

Aktuality