• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9
Discover SP-D 80

Discover SP-D 80

Výrobce: CEM

*

Unikátní mikrovlnný systém Discover SP-D 80 představuje zcela nový přístup k tlakovému rozkladu. Umožňuje sekvenční plnoautomatickou práci s individuálním teplotním řízením jednotlivých (i zcela odlišných) vzorků. Automaticky dávkovaný příkon 300 W magnetronu je fokusován do cca 300 ml prostoru rozkladné nádobky s cca 20x vyšší hustotou mikrovlnné energie než je dosaženo u klasických vsádkových pecí (MARS 6). Řídícím parametrem rozkladu je teplota měřená z boku nádobky zabudovaným kalibrovaným IR senzorem. Přebytečný tlak v nádobkách generovaný v průběhu digesce je řízeně upouštěn pomocí patentované řídící tlakové hlavy systému (ActiVent®) a vent&seal mechanismu víčka nádobky. Pro práci se používají 80 ml křemenné nádobky s jednoduchými jednorázovými snap-on víčky. Provedené testy výtěžnosti prokázaly, že i přes použitou technologii řízeného odtlakování nádobek v průběhu digesce nedochází k nežádoucím ztrátám analytu a to ani u kritických těkavých prvků (rtuť, kadmium, olovo, další). Navážka vzorku může být podle typu až 1 g, resp. 50 ml (USEPA vody), k rozkladům se používá především kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, případně přídavek peroxidu vodíku. Pec není vhodná pro použití lučavky královské, v případě použití volitelných teflonových linerů lze omezeně pracovat i s HF. Doba rozkladu vzorku včetně ochlazení (tlakovým vzduchem z odhlučněného kompresoru, který je součástí dodávky) trvá v případě manuálního režimu práce cca 10 – 15 minut, v případě automatizovaného chodu s autosamplerem (24 pozic) cca 13 – 18 minut. Vhodné typy vzorků pro Discover SP-D 80 jsou organické vzorky rostlinné i živočišné, potraviny, oleje, krmiva, půdy (výluhy HNO3), plasty a polymery, farmaceutika, USEPA a další vzorky pro pro středotlaký rozklad s teplotním limitem 260°C a tlakem do 400 psi (28 bar). Pec je řízena optimálně pomocí dedikovaného softwaru Synergy-D přes laptop nebo v případě manuálního režimu bez volitelného autosampleru i pomocí vestavěného řídícího panelu se zabudovanou obrazovkou.

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově významná technologická společnost zabývající se vývojem a výrobou především mikrovlnných laboratorních systémů a to již od svého založení v roce 1978.

Ke stažení:

Aktuality

 • 29.11.

  Lineární urychlovač Ethos

  ETHOS THERAPY AN ADAPTIVE INTELLIGENCE™ SOLUTION Experience the moment when artificial intelligence and adaptive therapy combine to create Adaptive Intelligence. Technology so advanced it will...
 • 06.06.

  MOBIUS

  Komplexní softwarová platforma Mobius3D® pro zajištění kvality pacientů obsahuje moduly pro QA lineárních urychlovačů, předléčebnou verifikaci pacientských plánů a verifikaci klinických CBCT....
 • 23.11.

  BRAVOS

  Afterloadingový přístroj pro HDR brachyterapii s použitím radionuklidového zdroje 192Ir pro intersticiální, intraluminální, intrakavitární a povrchovou brachyterapii.