• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9
Pulsar - stolní 60 MHz NMR

Pulsar - stolní 60 MHz NMR

Výrobce: Oxford Instruments

Pulsar je stolní 60 MHz NMR spektrometr s maximálním možným rozlišením ve třídě benchtop NMR, poskytující kvalitní 1-D a 2-D NMR spektra 1H, 19F, 13C a 31P. Využívá permanentní rare-earth magnet 1.4T bez nutnosti chlazení kapalným heliem nebo dusíkem.

Pokročilá automatická korekce (shimming) umožňuje velmi rychlé dosažení vysoce homogenního magnetického pole a tím předurčuje systém Pulsar pro použití v téměř jakékoliv akademické nebo průmyslové chemické laboratoři – pro výuku, analýzu organické syntézy nebo pro materiálovou identifikaci.
Vlastní analýza kapalných vzorků je velmi jednoduchá a komfortní; pevné vzorky se rozpustí v příslušném rozpouštědle. Intuitivní software vede operátora krok za krokem měřícím procesem, naměřená data jsou zpracována celosvětově používaným Mestrelab Mnova NMR softwarem, zahrnuta je i knihovna pulzních sekvencí.
Pro jednoduchá 1D spektra se používá pokročilý software SoftLock, který garantuje absolutní spektrální stabilitu bez potřeby deuterovaných rozpouštědel. SoftLock umožňuje překryv až 2000 scanů bez jakéhokoliv detekovatelného rozšíření čáry. Pulsar nabízí i tradiční deuteriový lock pro provádění 2D experimentů. Mimořádná stabilita a špičková elektronika systému Pulsar umožňuje 2D homonukleární experimenty COSY, J-resolved a TOCSY. Pulsar je rovněž schopen nabídnout selektivní 1D TOCSY, které umožňuje rychlou identifikaci všech píků vázaných v celistvém řetězci vůči vybranému píku.

Přehled některých základních aplikací:

60 MHz 1H NMR spectroscopy for the analysis of edible oils

60 MHz 1H NMR Spectroscopy of Triglyceride Mixtures

Evaluation of a Benchtop Cryogen-Free Low-Field 1H NMR Spectrometer for the Analysis of Sexual Enhancement and Weight Loss Dietary Supplements Adulterated with Pharmaceutical Substances

Authentication of beef versus horse meat using 60 MHz 1H NMR spectroscopy

Výrobce:

Oxford Instruments logo

Oxford Instruments
Stolní NMR spektrometry a analyzátory

Ke stažení:

Aktuality

 • 06.06.

  MOBIUS

  Komplexní softwarová platforma Mobius3D® pro zajištění kvality pacientů obsahuje moduly pro QA lineárních urychlovačů, předléčebnou verifikaci pacientských plánů a verifikaci klinických CBCT....
 • 23.11.

  BRAVOS

  Afterloadingový přístroj pro HDR brachyterapii s použitím radionuklidového zdroje 192Ir pro intersticiální, intraluminální, intrakavitární a povrchovou brachyterapii.
 • 31.05.

  HyperArc

  Nové řešení stereotaktické radiochirurgie. Radioterapie s vysokým rozlišením HyperArc™ představuje významný krok vpřed pro radiochirurgii na bázi lineárních urychlovačů a je vyvrcholením...