• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9
Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

Společnost AMEDIS, spol. s r.o. je držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření.

•V souladu s §208 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhl. č. 422/2016 Sb. pro všechny zdroje ionizujícího záření, pro které má povolení k dovozu a distribuci • Jsou to urychlovače, simulátory a afterloadingy fy Varian, terapeutické RTG přístroje fy WOLF Medizintechnik a kompaktní mimotělové ozařovače krve fy Best Theratronics

Aktuality

 • 23.11.

  BRAVOS

  Afterloadingový přístroj pro HDR brachyterapii s použitím radionuklidového zdroje 192Ir pro intersticiální, intraluminální, intrakavitární a povrchovou brachyterapii.
 • 31.05.

  HyperArc

  Nové řešení stereotaktické radiochirurgie. Radioterapie s vysokým rozlišením HyperArc™ představuje významný krok vpřed pro radiochirurgii na bázi lineárních urychlovačů a je vyvrcholením...
 • 06.05.

  Lineární urychlovač Halcyon

  Byl představen nový typ ozařovače Halcyon, který poskytuje velmi kvalitní péči při léčbě zhoubných nádorů.