EDGE

EDGE

Výrobce: Varian

Jedním z klíčových aspektů radiochirurgie je preciznost a přesnost. Edge™ systém představuje technologické „řešení na klíč“ určené pro moderní radiochirurgickou léčbu. Edge™ dokáže sledovat nádor pacienta v reálném čase u intrakraniální i extrakraniální léčby, přesně vypočítává pohyb cílových objemů ve všech šesti stupních volnosti a monitoruje dýchací pohyby. Integrací nejvyššího dávkového příkonu (2400 MU / min) s neionizačně, v reálném čase prováděným sledováním ložiska, Edge™ nabízí odborníkům možnost přesného určení a zaměření cíle a současně poskytnutí velice přesné léčby v menším počtu ozařovacích frakcí s výrazně vyšší rychlostí. Zároveň minimalizuje dávku dodanou do okolních zdravých tkání.

Výrobce:

Varian logo

Varian
Výrobce radioterapeutických řešení

Ke stažení:

Aktuality

  • 06.05.

    Lineární urychlovač Halcyon

    Byl představen nový typ ozařovače Halcyon, který poskytuje velmi kvalitní péči při léčbě zhoubných nádorů.
  • 13.04.

    SCIEX X500R QTOF

    SCIEX představil nový kompaktní hmotnostní spektrometr X500R QTOF s vysokým rozlišením