• 281 918 191
 • Bobkova 786, Praha 9
Discover SP

Discover SP

Výrobce: CEM

Discover SP představuje nejvyšší firemní model pro syntézu s možností automatizace procesu.

Jednopozicová 300 W pec s kruhovým designem vlnovodu fokusuje mikrovlny efektivně do prostoru reakční nádobky. Vysoká MW energie v místě nádobky zabezpečuje efektivní a rychlý ohřev na požadovanou cílovou teplotu. S tím, jak v průběhu reakcedochází ke změně chemických vlastností směsi, dávkují regulační štěrbiny lokalizované ve stěně kavity mikrovlnnou energii podle programu metody s ohledem na polaritu směsi a tím zabezpečují optimální a bezpečný průběh syntézy.

Technologie ActiVent® automaticky zabezpečuje uvolnění přetlaku vzniklého v průběhu reakce v nádobce s následným opětovným uzavřením nádobky. Tento bezpečnostní prvek maximálně eliminuje poškození nádobky tím, že způsob odtlakování je uživatelsky naprogramován a zohledňuje tak úspěšné dokončení reakce i v případě, že odtlakování je nežádoucí.

Patentované IR měření teploty ze dna pece není závislé na objemu reakční směsi a umožňuje tak pracovat pouze s několika málo typy reakčních nádobek (tlakové nádobky 10 ml, 35 ml, 80 ml). Systém umožňuje i práci za atmosferického stalu se standardním laboratorním nádobím do objemu baňky 125 ml. K systému Discover SP existuje řada přídavných volitelných modulů: • 80 ml Pressure Vessel OptionGas Addition Kit – řízené přidávání reakčních plynů (hydrogenace, karbonylace, formylace) • Coolmate – zařízení pro provádění subambientních reakcí (do -78°C) • Pozorovací kamera – vizuální sledování reakční směsi • Fiber Optic měření teploty - pro 10 ml a 80 ml nádobku • Explorer autosampler – 6/12, 24/48, 36/72 a 48/96 počet pozic (35 ml/10ml nádobky)

Výrobce:

CEM logo

CEM
Firma CEM Corp. (USA) je celosvětově významná technologická společnost zabývající se vývojem a výrobou především mikrovlnných laboratorních systémů a to již od svého založení v roce 1978.

Ke stažení:

Aktuality

 • 29.11.

  Lineární urychlovač Ethos

  ETHOS THERAPY AN ADAPTIVE INTELLIGENCE™ SOLUTION Experience the moment when artificial intelligence and adaptive therapy combine to create Adaptive Intelligence. Technology so advanced it will...
 • 06.06.

  MOBIUS

  Komplexní softwarová platforma Mobius3D® pro zajištění kvality pacientů obsahuje moduly pro QA lineárních urychlovačů, předléčebnou verifikaci pacientských plánů a verifikaci klinických CBCT....
 • 23.11.

  BRAVOS

  Afterloadingový přístroj pro HDR brachyterapii s použitím radionuklidového zdroje 192Ir pro intersticiální, intraluminální, intrakavitární a povrchovou brachyterapii.